Ovladače

Na této stránce je možno stáhnout ovladače pro použití ve vlastních programech. Pro tento účel jsou jak v hotovém (EXE, COM, BAS, QLB, LIB) provedení, tak v jejich zdrojové podobě (ASM, BAS). Pokud máte zájem o bližší informace o problematice ovladačů a funkce BIOSu, doporučuji prostudování publikací: "BIOS PC" Ing.Zdeněk Vrátil, "Assembler PC" Ing.Zdeněk Vrátil, "Mikroprocesory INTEL Pentium a spol." Michal Brandejs ISBN 80-7169-041-4.

Obrazové

SVGAOVL.ARJ Balík obsahuje ovladče SVGA grafických karet. Jsou to rezidentní programy včetně zdrojového kódu assembleru. Aktivují se jako přerušení INT 5Dh (ve zdrojových programech jsou bližší informace).
ODINT5DE.EXE Program pro odstranění rezidentních ovladačů na přerušení INT 5Dh a INT 5Eh.

Zvukové

SBREZOVL.ARJ Balík obsahuje ovladače Sound Blaster audio karet. Jsou to rezidentní programy včetně zdrojového kódu assembleru. Programy umožňují přehrávat zvukové soubory typu WAV na pozadí. Aktivují se jako přerušení INT 5Eh (ve zdrojových programech jsou bližší informace).
K ovladačům je přiložen soubor WAV_SOUB.CTI jenž obsahuje popis struktury souborů WAV.
ODINT5DE.EXE Program pro odstranění rezidentních ovladačů na přerušení INT 5Dh a INT 5Eh.

Ostatní

CDROMOVL.ARJ Balík obsahuje ovladače pro ovládání CD mechaniky, včetně zdrojových souborů a příkladových programů v basicu.
MYS.ARJ Balík obsahuje všechny fáze ovladače myši (od ASM po přímo použitelnou knihovnu včetně příkladu BAS).
CTI_DIR.ARJ Balík obsahuje všechny fáze ovladače pro zjišťování obsahu "direktoráře" vše je opatřeno popisem funkcí a je přítomen příklad BAS.
PISFNT.ARJ Balík obsahuje všechny fáze ovladače pro psaní vlastnoručně vytvořených fontů v grafickém režimu. V balíku je i několik fontů a příklad jejich použití včetně komentáře. Fonty je možné vytvářet pomocí programu Kreslík.
PISFONT.zip Nová úprava předchozího PISFNT. Balík obsahuje i několik fontů, včetně z TTF fontu Times New Roman vygenerovaného prostřednictvím programu BFFONTY, který si můžete stáhnout v sekci Programy.
BODDELT.ARJ Podprogram ke zjišťování délky textu napsaného pomocí PISFONT.
HLASENI.ARJ Podprogram pro vypisování hlášení (obdoba MsgBox z Visual Basicu).
PCX6416.ARJ Rychlé načítání PCX obrázků (formát: 640*480, 16 barev = SCREEN 12).
PCX6448.ARJ Rychlé načítání PCX obrázků (formát: 640*480, 256 barev = VESA [rezidentní ovladač R_VESA.COM je přiložen]).
PCXRM.ARJ Načítání PCX obrázků v různých módech (tabulka formátů/módů je přiložena).
SOUBKOPI.ARJ Podprogram provádí kopírování souborů (kopi Zdroj$, Cil$). Je tak možné snadno zabudovat vlastní ukazatel průběhu "teploměr".
TLACITKA.ARJ Podprogram slouží ke snadnému kreslení tlačítek ve tvaru Windows 3.1.

Zpět na stránku QBasic.

Zpět na hlavní stránku.