Programy

 

CDP.ARJ Balík obsahuje program pro přehrávání zvukových CD včetně všech komponentů i s QBasicem v1.0. Program volá prostřednictvím ovladačů funkce CD. Pokud je CD ovládáno přímo Windows 95 program nedostane odezvu od systému a tudíž nebude pracovat. Obdobné komplikace mohou nastat i s nestandartními ovladači. Problém s Windows 95 vyřešíte restartem v režimu DOS.
Kreslik.ARJ Balík obsahuje kreslicí program ve formátu 320 x 200, 256 barev. Je navržen pro podporu programování (tvoření vlastních neformátovaných obrázků a přesné upravování palet). Program obsahuje nápovědu obsaženou ve vrchní liště.
AKTaTEST.ARJ Balík obsahuje 3 prográmky včetně jejich zdrojových ASM verzí. V ASM souborech je popsána jejich funkce a parametry jež přijímají a jaké hodnoty zjišťují.
4F0_DIR.EXE zjišťuje aktuální (aktivní) direktorář (kompletní vnoření od ROOTu).
4F0_DISK.EXE zjišťuje aktuální disk.
TEST_J.EXE zjišťuje výměnost a existenci disků.
LODE.ARJ Jednoduchá hra psaná v GWBASICu. Umožňuje hru přes COM port nebo proti počítači.
SUAVK.ARJ Samoučící program pro autodetekci videokaret. Princip spočívá v tom, že program po spuštění na počítači jehož videokartu ještě nezná, vypíše oblast paměti do níž si videokarta ukládá své údaje. V těchto údajích označíte tu část jež obsahuje například název karty a ten si program uloží do souboru s příponou DAT v četně vaší poznámky. Od tohoto okamžiku program zná tento typ videokarty.
SBprog.ARJ Balík obsahuje programy pro práci se zvukovou kartou. Soubory začínající ADZK a AUTODTK slouží k autodetekci zvukové karty (zjistí přítomnost zvukové karty, její adresu, IRQ a typ). Balík dále obsahuje soubor MIXER.CTI, který je popisem ovládání mixeru zvukové karty typově shodné s kartou Sound Blaster. Pro zkoušení jiných karet je program TEST_OZ.BAS (pro testování ovládání mixeru) a program SBPW6 (testuje přehrávání zvuků WAV).
OBRCP5.ARJ Program pracuje ve formátu 640 x 480, 16 barev. Vypisuje informace a vykresluje obrázky formátů CUT, PCX, PCC, DCX, BMP, GIF a ICO. Balík obsahuje i zdrojový soubor BAS.
PCX32rl8.ARJ Vykresluje obrázky PCX ve formátu 320 x 200, 256 barev. Balík obsahuje i zdrojový soubor ASM a popis činnosti v souboru CTI.
BGIP.ARJ Balík obsahuje ukázky práce s formáty BMP, GIF, ICO a PCX. V balíku jsou obsaženy zdrojové soubory.
NIHONGO.ARJ Program pro výuku japonštiny (procvičování slovíček a znaků) a tvorbu vlastního slovníku.
NIHZDROJ.ARJ Zdrojové soubory programu NIHONGO v podobě kdy byly "zEXovány". Některé části programu dělají podobnou funkci, ale obsahují jiný zdrojový text. To je způsobeno tím, že jsem program psal ve volném čase (viz. značně rozdílná data vzniku některých souborů) a za tu dobu jsem zvolil jiné řešení stejného problému. To se týká nejvíce psaní japonštiny.
BFFONTY.ARJ Verze 1.01
Program pro tvorbu a úpravu fontů FNT, určených k použití v BASICových programech. Využívá je podprogram PISFONT.BAS (viz. Pomocné ovladače). Pomocí něj je možné v grafickém režimu psát na obrazovku těmito fonty.
MINY.ARJ Hra miny je klasickou hrou, která má svou ne příliš povedenou verzi jako standardní součást Windows. To byl také důvod naprogramování této verze, která v sobě nese původní řešení s prvky z Windows. Hra se snaží více o přiblížení k reálnému procesu odminování nebo průchodu minovým polem.
Miny.zip Tato verze hry miny je vytvořena pomocí Visual Basicu, aby ji bylo možné hrát i ve Windows, které se nemají rádi s programy pod DOSem. Vadí jim, že se pokoušejí ovládat přerušení a paměť a na to si Windows nenechají sahat.
CODE39.zip Program včetně zdrojového kódu. Slouží ke generování čárového kódu standardu CODE 39. Je-li spuštěn bez parametrů, vypíše nápovědu. Pro čtečky čárového kódu je důležité na začátek a konec kódu vložit znak hvězdičku (*), která slouží jako kalibrační znak. Program do zadaného umístění a pod zadaným názvem vygeneruje kód v podobě obrázku ve formátu BMP.

Vygenerováno příkazem: ck39 /SD:\C39.bmp /K*1234ABCD* /V20 /R50

CODE128.zip Program včetně zdrojového kódu. Slouží ke generování čárového kódu standardu CODE 128. Je-li spuštěn bez parametrů, vypíše nápovědu. Tento typ kódování má zvláštní znak pro start kódu a další pro konec kódu, protože je před koncem kódu vkládán kód kontrolního součtu, jsou tyto kódy již zahrnuty do generování kódu. Program do zadaného umístění a pod zadaným názvem vygeneruje kód v podobě obrázku ve formátu BMP.

Vygenerováno příkazem: ck128 /SD:\C128.bmp /K12345A-a

CODE25.zip Program včetně zdrojového kódu. Slouží ke generování čárového kódu standardu CODE 25. Je-li spuštěn bez parametrů, vypíše nápovědu. Kódování CODE 25 má zvláštní znak pro start kódu a další pro konec kódu. Tento startovní a ukončovací znak je automaticky přidán k zadanému kódu. Tento typ kódu umožňuje pouze číselné znaky 0 až 9. Program do zadaného umístění a pod zadaným názvem vygeneruje kód v podobě obrázku ve formátu BMP.

Vygenerováno příkazem: ck25 /SH:\C25.bmp /V30 /K0123456789

EAN13.zip Program včetně zdrojového kódu. Slouží ke generování čárového kódu standardu EAN 13. Je-li spuštěn bez parametrů, vypíše nápovědu. Kódování EAN 13 má zvláštní kódování prvního znaku a poslední znak je kontrolním číslem. Pokud neznáte všech 13 čísel včetně kontrolního znaku, stačí zadat prvních 12 a program sám dopočte poslední kontrolní číslo. Tento typ kódu umožňuje pouze číselné znaky 0 až 9. Program do zadaného umístění a pod zadaným názvem vygeneruje kód v podobě obrázku ve formátu BMP.

Vygenerováno příkazem: ck_ean13 /Stest_ean13.bmp /K5901234123457 /R300 /V60

EAN13_velky.zip Program včetně zdrojového kódu. Slouží ke generování čárového kódu standardu EAN 13. Je-li spuštěn bez parametrů, vypíše nápovědu. Kódování EAN 13 má zvláštní kódování prvního znaku a poslední znak je kontrolním číslem. Pokud neznáte všech 13 čísel včetně kontrolního znaku, stačí zadat prvních 12 a program sám dopočte poslední kontrolní číslo. Tento typ kódu umožňuje pouze číselné znaky 0 až 9. Program do zadaného umístění a pod zadaným názvem vygeneruje kód v podobě obrázku ve formátu BMP. Na rozdíl od EAN13.zip je zde dvojnásobná velikost prvků.

Vygenerováno příkazem: ck_ean13_velky /Sean13v.bmp /K123456789012

WAVkorektor.zip
WAVkorektor_zdroj.zip
Program umožňuje analyzovat soubor WAV a provádět korekce časové osy. Pro lepší odhad korekce má formulář stopky, který se použije k odměření odchylky obrazu a zvuku. Po zadání času měřené odchylky od začátku sám vypočte potřebnou korekci, kterou je pak možné provést příslušnou volbou.
Balík WAVkorektor.zip obsahuje pouze hotový program.
Balík WAVkorektor_zdroj.zip obsahuje i zdrojové kódy.
stahovak.zip
Toto je jednoduchá ukázka jak stahovat soubory z internetu.
Program umožňuje stáhnout jakýkoliv typ souboru. Tedy jak samotný HTML soubor, tak například obrázky a podobně. Pro stažení stačí zadat URL (jak je vidět na obrázku). Program automaticky doplňuje Server (extrahuje jeho název ze zadané URL adresy). Port je standardně u internetových serverů 80 (proto je tato hodnota přednastavena). Je potřeba zadat cílový adresář a název souboru, kam se stahovaný soubor bude zapisovat. Jsou-li potřebné údaje zadány, pak stiskem tlačítka Start spustíte stahování. Tlačítko Stop slouží k ukončení procesu stahování. Pole vedle tlačítek je stavová řádka, která slouží k informování o aktuálním průběhu stahování.
Balík obsahuje hotový EXE soubor a současně i zdrojové soubory s jednoduchým kódem.
TxtDoGpx.zip
Balík obsahuje jednoduchý převodní program, který z jednoduchých dat GPS vytvoří soubor typ GPX. Tento typ souboru lze importovat například v "Google Earth" a zobrazit trasu přehledně v mapě.
Po spuštění bez parametrů se vypíše nápověda. Je potřeba uvést jaký soubor se bude převádět a jak se má jmenovat soubor, který bude vytvořen (ve formátu GPX). Také je uveden příklad požadované struktury vstupního souboru.
Součástí balíku je konfigurační soubor, který uvádí přiřazení názvů sloupců, které můžete podle potřeby změnit.

Zpět na stránku QBasic.

Zpět na hlavní stránku.